NFT – mikä se on ja miten se eroaa muista kasvatusjärjestelmistä?

NFT – eli nutrient film technique on maailman ensimmäinen kasvatustapa, joka ei hyödynnä kiinteää kasvupohjaa juurille. Järjestelmän on kehittänyt 1960 luvulla Englantilainen tohtori Allen Coopper. Järjestelmään suhtauduttiin aluksi hyvin skeptisesti, kunnes saatiin tieteellistä näyttöä järjestelmän potenttiaalisuudesta ja siitä, että järjestelmä todelle toimii ja tuottaa hyvin satoa.

Nykyään NFT on kansainvälisesti hyväksytty ja sitä käytetään muunmuassa monien vihannesten, marjojen, yrttien yms viljelyyn nopean ja suuren satoisuuden vuoksi myös kaupallisessa viljelyssä.

Tiivistettynä NFT:llä saat parhaan ja isoimman sadon ja minimoit riskin, että jokin menisi pieleen, kunhan tutustut järjestelmään ja opettelet käyttämään sitä oikein.

PLATINIUM NFT NUTRI + 100 Verkkokaupastamme löydät laadukkaat NFT järjestelmät.

Toimintaperiaate

Kuten nimestäkin voi päätellä, NFT:n pää periaate on se, että ohut ravinnevesi ”filmi”, joka on noin 2-3 mm ohut, virtaa pienissä kanavissa jotka on vuorattu ohuella harsolla, joihin juuret tarttuvat. Kun juuret ovat kehittyneet täysin, osa juurista sijaitsee ravinnevesi virran alla ja osa sen yläpuolella, kosteassa ilmassa, joka jää kannen ja maton väliin, näin juuret saavat otettua niille tärkeää happea tästä välitilan ilmasta, mutta eivät kuiva.

NFT Matto 15 m NFT matolla vuorataan järjestelmässä olevat kanavat

Pistot tai siemenet on parasta NFT:ssä istuttaa ensin kivivillaan, istutuskuutioon tai esimerkiksi kookoskuitu palaan, jotta se saa tukea muodostaessaan juuria alaspäin kohti mattoa. Ravinnevesikanavien alla sijaitsee ravinnevesisäiliö, josta ravinnevesi pumpataan vesipumpulla ylös ja valutetaan ohuena filminä kanaviin, joissa se valuu juurien yli ja tippuu takaisin ravinnevesisäiliöön. Ravinnevesisäiliössä on täyttöaukko, josta vesi ja ravinteet täytetään, sekä jonka kautta voidaan mitata esimerkiksi PH- ja EC- arvoja sekä veden lämpötilaa.

Bluelab EC sauvan löydät kaupastamme[/caption]

NFT:n hyviin puoliin kuuluu myös se, että ravinteita ei kulu niin paljon, kuin muissa järjestelmissä, joissa kasvualusta saattaa imeä osan ravinteista, sekä haitallisten bakteerien ja muiden tautien riski pienenee, koska niillä ei ole muuta kasvualustaaa, kuin vesi.

NFT:ssä voidaan tarpeen tullen käyttää veden lämmitintä tai viilennintä, tarpeesta ja vuodenajasta riippuen, jotta veden lämpötila on optimaalinen kasville ja ravinteille. NFT:tä käytettäessä on erittäin tärkeää muistaa pestä ja desinfioida kaikki välineet satojen välissä, jotta bakteerit eivät pääse lisääntymään vedessä liikaa. Veden lämpötilan tarkkailu on tärkeää NFT:llä viljellessä, sillä liian lämmin vesi voi aiheuttaa leväkasvustoa sekä muita haitallisia tekijöitä ravinteikkaassa vedessä, tämä onkin yksi harvoista NFT:n kompastuskivistä.

NFT:tä ostaessa on tärkeää tietää, että ravinnesäiliön koko, virtausnopeus, vesipumpun teho sekä juurikanavien kapasiteetti ja tason kaltevuus ovat suhteessa toisiinsa optimaaliset. Tästä syystä paras vaihtoehto onkin ostaa valmis paketti asiansa osaavalta jälleenmyyjältä.

Oikea virtauksen nopeus ja määrä on tärkeää, jottei kanaviin pääse syntymään ”ravinne lampia”, jotka peittävät koko juurimaton ja voivat aiheuttaa esimerkiksi juurimätää. Kanavat ovat optimaaliset silloin, kun veden virtaus on noin litra per minuutti ja vesi pääsee virtaamaan tasaisesti jatkuvana virtana.

Ravinnesäiliön tilavuus on myös tärkeä seikka ja monissa pienemmissä NFT järjestelmissä saattaakin olla liian pieni ravinnesäiliö. Noin 50% puskurivara säiliön tilavuudessa on tärkeä, koska kun kaikki kanavat viettävät ravinnevettä täydellä kapasiteetilla, noin puolet vedestä on niissä. Tästä syystä, esimerkiksi vesipumpun toimintahäiriön sattuessa säiliön kapasiteetti pitäisi riittää vastaanottamaan myös kaikki kierrossa oleva ravinnevesi.

Myös riittävän tehokkaan vesipumpun ostamisessa kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen. NFT:n käyttö NFT kierrättää ravinnevettä jatkuvana virtana juuriston läpi, joten ravinnetason vaihtelevuus on nopeampaa niiden jatkuvan ja kattavan saatavuuden vuoksi juuristossa. Toisaalta koko juuri kapasiteetti saa käytettyä jatkuvasti ravinteita tarvitsemansa määrän, joten kasvu on nopeampaa ja satoisuus parempaa, oikeissa olosuhteissa. Asian kääntöpuolena veden EC- ja PH- pitoisuuksia pitää mitata ahkerasti, jos ei käytä PH-stabiilia ravinnesarjaa.

Kasviravinne Advanced Nutrients pH Perfect Grow 1 l Valikoimastamme löytyy myös Advanced Nutrientsin pH stabiili ravinnesarja

NFT:ssä olisi hyvä käyttää korkealaatuista mineraali vettä, joka ei sisällä esimerkiksi natriumia, joka saattaa päästä kerääntymään ajan kanssa järjestelmään. Säännöllinen huolto ja veden arvojen tarkkailu kuitenkin riittää kokemustemme perusteella käytettäessa tavallista hanavettä. Käytettäessä hanavettä suosittelemmekin vaihtamaan vedet ravinnesäiliöön säännöllisesti, ainakin osittain, vaikka EC:arvoissa ei olisi suuria heittoja ja kokonaan, mikäli EC arvoissa ilmenee suuria heittoja. EC- ja PH-arvot olisi hyvä tarkastaa päivittäin.

NFT:n kompastuskivet

NFT:ssä, kuten kaikissa vesiviljelyjärjestelmissä esiintyy sillointällöin ongelmia. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää käyttää OXYGENIÄ, huolehtia veden oikeasta virtausmäärästä, tarkkailla ravinneveden lämpötilaa säännöllisesti, sekä mitata PH- ja EC-arvoja päivittäin. Jos pidät nämä perusasiat kunnossa, on NFT todella hyvä, sekä isoa satoa nopealla syklillä tuottava järjestelmä.

 

Kasviravinne GT liquid oxygen Oxygenillä pidät huolen, ettei juurimätää pääse muodostumaan juuristoon

 

Suosittelemme myös käyttämään hyviä orgaanisia mikrobeja sisältäviä tuotteita NFT:ssä. Nämä hyödylliset eliöt lisääntyvät ravinnevedessä, juuristossa ja kanavissa, minimoiden huonojen mikrobien ja bakteerien lisääntymistä ja täten pinentävän sairauksien riskiä.

kasviravinne advanced hydroponics enzymes Advanced Hydroponicsin sarjan Enzymes sisältää juuristolle hyödyllisiä mikrobeja

Ravinteiden annostelussa on myös hyvä olla erittäin tarkkana NFT:ssä, ongelmia voi tulla esimerkiksi silloin, kun nopeasti kasvava kasvi ottaa juuri sillä hetkellä tarvitsemaansa ravinnetta koko juuriston voimalla saatavilla olevasta ravinne vedestä nopeammin, kuin sitä syötetään lisää ravinnesäiliöön. Tällaisia ravinteita ovat usein nitrogen ja potassium. Ei kaupallisessa viljelyssä paras ratkaisu tähän ongelmaan on säännöllinen ravinnevesien vaihtaminen, jota muutoinkin suosittelemme hanavettä käytettäessä.

NFT on siitä hyödyllinen opiskeluväline kaupunkiviljelyyn ja kotikasvatukseen, koska tässä järjestelmässä pääsee suoraan tarkkailemaan juuristoa kasvun edetessä ja tarjoaa hyvän alustan ravinteiden annostelemisen opetteluun. Vaikka se vaikuttaisi monimutkaiselta, ei se loppujen lopuksi ole sitä. Kun muistaa pitää huolen muutamasta perus asiasta, pitäisi kokemattomammankin kasvattajan onnistua, kun käytössä on NFT.

Vastaa